Cena za služby

400 Kč | nastřelení páru titanových náušnic včetně místního znecitlivění EMLA krémem

200 Kč | vyplnění formuláře pojistné události

350 Kč | potvrzení zdravotní způsobilosti na řidičské oprávnění
(opakované potvrzení 100,- Kč)

100 Kč | aplikace státem nehrazené, dobrovolné očkovací látky
(klíšťová encefalitida, žloutenka typu A, chřipka)

150 Kč | potvrzení přihlášky na střední nebo vysokou školu
(v případě více přihlášek každá další 50 Kč)

150 Kč | potvrzení zdravotního stavu pro přijetí do mateřské školy
(v případě více přihlášek každá další 50 Kč)

100 Kč | potvrzení zdravotního stavu pro sportovní oddíl

100 Kč | potvrzení zdravotního stavu na ozdravný pobyt, školu v přírodě, letní tábor, lyžařský výcvik

150 Kč | vystavení zdravotního průkazu pro potravinářství

web by lab70